Trang cá nhân

Đề xuất cuộc hẹn phù hợp cho bạn

Người tạo buổi hẹn trả 50% 1,000,000 VNĐ

Đi dạo quanh bờ hồ để bớt đi chút mệt mỏi của công việc

Cuộc hẹn dành cho Nam. Từ 18 - 25

Người tạo buổi hẹn trả 100% 1,000,000 VNĐ

Anh thích Whiskey hay Bourbon? Hay em mời anh một ly Martini nhé :D

Cuộc hẹn dành cho Nam. Từ 24 - 35

Đã lưu vào danh sách yêu thích

Bạn xác nhận đồng ý tham dự
cuộc hẹn này chứ?

Thỏa thuận về mức chi phí bạn trả

Không,
tôi chưa sẵn sàng