Trang cá nhân

Đề xuất cuộc hẹn phù hợp cho bạn

Thương lượng 100,000 VNĐ

Nếu muốn có 1 mối quan hệ nghiêm túc

Cuộc hẹn dành cho Nam. Từ 23 - 30

Người tạo buổi hẹn trả 50% 500,000 VNĐ

Hãy bắt đầu khi bạn có thể hiểu bản thân mình muốn gì

Chưa Có Thông Tin.

Đã lưu vào danh sách yêu thích

Bạn xác nhận đồng ý tham dự
cuộc hẹn này chứ?

Thỏa thuận về mức chi phí bạn trả

Không,
tôi chưa sẵn sàng