Trang cá nhân

Đề xuất cuộc hẹn phù hợp cho bạn

Người tạo buổi hẹn trả 50% 500,000 VNĐ

Nếu anh không bận, có thể dành cho em chút ít thời gian không nè!!

Chưa Có Thông Tin.

Người tạo buổi hẹn trả 50% 500,000 VNĐ

Hãy bắt đầu khi bạn có thể hiểu bản thân mình muốn gì

Chưa Có Thông Tin.

Người tạo buổi hẹn trả 0% 1,000,000 VNĐ

Thẳng thắn, cởi mở, nghiêm túc

Chưa Có Thông Tin.

Đã lưu vào danh sách yêu thích

Bạn xác nhận đồng ý tham dự
cuộc hẹn này chứ?

Thỏa thuận về mức chi phí bạn trả

Không,
tôi chưa sẵn sàng