Trang cá nhân

Đề xuất cuộc hẹn phù hợp cho bạn

Thương lượng 600,000 VNĐ

xin chào , chúng ta có thể gặp gỡ được không

Chưa Có Thông Tin.

Người tạo buổi hẹn trả 0% 200,000 VNĐ

Buổi đầu tiên chỉ đi cf, hay ly coctail thui nhé

Cuộc hẹn dành cho Nam. Từ 26 - 40

Đã lưu vào danh sách yêu thích

Bạn xác nhận đồng ý tham dự
cuộc hẹn này chứ?

Thỏa thuận về mức chi phí bạn trả

Không,
tôi chưa sẵn sàng