Trang cá nhân

Đề xuất cuộc hẹn phù hợp cho bạn

Thương lượng 1,000,000 VNĐ

Muốn yêu cô gái dịu hiền Alo nhấc máy gọi liền cho em...

Cuộc hẹn dành cho Nam. Từ 25 - 35

Người tạo buổi hẹn trả 50% 1,000,000 VNĐ

Cần 1 người cùng đi chơi một ngày

Cuộc hẹn dành cho Nam. Từ 24 - 30

Người tạo buổi hẹn trả 100% 1,000,000 VNĐ

Anh thích Whiskey hay Bourbon? Hay em mời anh một ly Martini nhé :D

Cuộc hẹn dành cho Nam. Từ 24 - 35

Đã lưu vào danh sách yêu thích

Bạn xác nhận đồng ý tham dự
cuộc hẹn này chứ?

Thỏa thuận về mức chi phí bạn trả

Không,
tôi chưa sẵn sàng