Trang cá nhân

Đề xuất cuộc hẹn phù hợp cho bạn

Người tạo buổi hẹn trả 100% 500,000 VNĐ

It would be great if we have dinner on Saturday May 1st, without thinking of work, just laughing.

Cuộc hẹn dành cho Nam. Từ 33 - 45

Người tạo buổi hẹn trả 50% 3,200,000 VNĐ

Có ai thích nghe nhạc Hà Anh Tuấn không? Hãy match nhau cùng đi concert nhé!

Cuộc hẹn dành cho Nam. Từ 22 - 35

Đã lưu vào danh sách yêu thích

Bạn xác nhận đồng ý tham dự
cuộc hẹn này chứ?

Thỏa thuận về mức chi phí bạn trả

Không,
tôi chưa sẵn sàng