Trang cá nhân

Đề xuất cuộc hẹn phù hợp cho bạn

Người tạo buổi hẹn trả 50% 500,000 VNĐ

Cùng nhau uống trà, nghe nhạc và trò chuyện nhé

Cuộc hẹn dành cho Nam. Từ 30 - 40

Người tạo buổi hẹn trả 0% 200,000 VNĐ

Xin chào,tôi là hằng,rất vui đuoc làm quen với bạn

Chưa Có Thông Tin.

Đã lưu vào danh sách yêu thích

Bạn xác nhận đồng ý tham dự
cuộc hẹn này chứ?

Thỏa thuận về mức chi phí bạn trả

Không,
tôi chưa sẵn sàng