Trang cá nhân

Đề xuất cuộc hẹn phù hợp cho bạn

Thương lượng 105,000 VNĐ

Trò chuyện tìm hiểu nhau và có mối quan hệ nghiêm túc

Chưa Có Thông Tin.

Người tạo buổi hẹn trả 100% 500,000 VNĐ

Mong muốn gặp một người đàn ông trưởng thành

Chưa Có Thông Tin.

Người tạo buổi hẹn trả 0% 100,000 VNĐ

chia sẻ về cuộc sống và mong muốn riêng của nhau

Chưa Có Thông Tin.

Đã lưu vào danh sách yêu thích

Bạn xác nhận đồng ý tham dự
cuộc hẹn này chứ?

Thỏa thuận về mức chi phí bạn trả

Không,
tôi chưa sẵn sàng