Trang cá nhân

Đề xuất cuộc hẹn phù hợp cho bạn

Người tạo buổi hẹn trả 100% 10,000,000 VNĐ

Bạn có muốn cùng nhau trải nghiệm một buổi hẹn hò với một cô gái gốc Hà nội không

Cuộc hẹn dành cho Nam. Từ 25 - 40

Thương lượng 1,000,000 VNĐ

Cùng em thưởng thức một bữa ăn đậm chất châu Âu nhé

Cuộc hẹn dành cho Nam. Từ 24 - 28

Đã lưu vào danh sách yêu thích

Bạn xác nhận đồng ý tham dự
cuộc hẹn này chứ?

Thỏa thuận về mức chi phí bạn trả

Không,
tôi chưa sẵn sàng