CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN


 Bảo mật thông tin của khách hàng là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm tạo điều kiện tạo buổi hẹn hò tốt nhất cho khách hàng tại Waodate.com.Vì thế, tại Waodate.com rất trân trọng và cam kết đảm bảo sẽ sử dụng thông tin trên một cách hợp lý, có cân nhắc và đúng quy định của luật, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và tạo môi trường kết nối những người có nhu cầu hẹn hò một cách tốt nhất.

Khi thành viên sử dụng website Waodate.com hoặc những dịch vụ mà Waodate.com cung cấp, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của thành viên. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập chỉ dành cho mục đích cung cấp dịch vụ. Thông tin này không được bán và/hoặc chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào trong bất kỳ trường hợp nào, trừ khi theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 1/ Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Mục đích thu thập thông tin:

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản của khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách.

Phạm vi Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm

a) Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba;

b) Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của thành viên mà không cần sự đồng sự của thành viên như:

a) Thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử;

b) Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ;

c) Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Các thông tin quý khách hàng đăng ký thông qua website của tại Waodate.com sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. 

Chúng tôi hiểu rằng thông tin về khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và sẽ không được bán, trao đổi cho một bên thứ ba nào khác; nhưng chỉ cho những người cần thông tin đó để cung cấp thêm Dịch vụ hoặc để hỗ trợ các yêu cầu của thành viên cụ thể như sau:

 Waodate.com. cam kết không bán, không chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết đã được đặt ra trong quy định chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại tại Waodate.com.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng có thể tự đăng nhập vào tài khoản của mình và thực hiện việc hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của tại Waodate.com.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân: 

Trong quá trình website hoạt động, ngoài việc Ban quản lý, người kiểm duyệt và xử lý vi phạm của Waodate.com được tiếp cận các thông tin của thành viên vì mục đích hoạt động của Waodate.com  hoặc với trường hợp phát sinh của thành viên , Waodate.com sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân được thành viên cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ Bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của Waodate.com và/hoặc các bên thứ ba khác, vì một hoặc nhiều mục đích thuộc phạm vi sử dụng đã nêu ở trên, các bên thứ ba này có thể bao gồm:

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Trường hợp thành viên có thắc mắc hoặc những vấn đề liên quan đến hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân thì có thể liên lạc đến đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân như sau:

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA 

Địa chỉ : 25/19 Nam Hòa,Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: Waodate.com

Email: quanly@waodate.com

Số điện thoại: 0932782287

6. Phương tiện và công vụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu tại Waodate.com. thực hiện việc này theo thông tin liên hệ dưới đây.

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA

Địa chỉ : 25/19 Nam Hòa,Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: Waodate.com

Email: quanly@waodate.com 

Số điện thoại: 0932782287

Thành viên có quyền  có quyền yêu cầu đơn vị thu thập thông tin thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.  Đơn vị thu thập thông tin có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của thành viên khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho thành viên công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. 

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Waodate.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Waodate.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:

            i) qua email quanly@waodate.com; hoặc 

            ii) điện thoại 0932782287

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Waodate.com.cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc tạo buổi hẹn hò mà quý khách đã mua tại website: Waodate.com.

Waodate.com.cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên, khi không có sự cho phép đồng ý của thành viên, trừ trường hợp đặc biệt cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật Waodate.com. có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Waodate.com cam kết tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc Bảo mật Quốc gia cũng như các quy định trong Chính sách bảo mật thông tin này.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin của CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA  bị hacker tấn công dẫn đến việc mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, Waodate.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho các thành viên được biết.

Ban quản lý Waodate.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan đến việc mua hàng như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại, số tài khoản/số thẻ thanh toán khi thực hiện việc mua gói dịch vụ…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Waodate.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Một điều rất quan trọng đối với khách hàng là việc tự bảo vệ thông tin của mình trước sự tiếp cận thông tin về password khi dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, Quý khách phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Trong trường hợp thành viên phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo thì có quyền khiếu nại tới Ban quản lý Waodate.com. Ban quản lý Waodate.com sẽ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của thành viên liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo như sau:

 

 

Nếu Quý khách chưa hài lòng hoặc có thắc mắc gì về vấn đề này xin vui lòng liên hệ tới Công ty TNHH MTV NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA

Điện thoại: 0932782287  hoặc địa chỉ mail: quanly@waodate.com  để được giải đáp thắc mắc.

 

Xin chân thành cảm ơn!

 

Đã lưu vào danh sách yêu thích

Bạn xác nhận đồng ý tham dự
cuộc hẹn này chứ?

Thỏa thuận về mức chi phí bạn trả

Không,
tôi chưa sẵn sàng